Syren mår inte bra!

Mona

Vad har mina syrenbuskar drabbats av? Gröna skott ramlar ner på marken. Blommorna slår endast ut i toppen och är i övrigt vissna. Vad ska jag göra?

Odla Svarar: 

Hej!

Kolla först att syrenerna inte är torra. De kan försöka minska bladytan om de inte fått tillräckligt mycket vatten.

Är syrenerna äldre, undersök vid rothalsen om de kanske har drabbats av honungsskivling, en förmultningssvamp. 

Annars kan det kanske vara frostskada. Har ni haft frostnätter medan syrenen har varit lövad eller på gång?

Hur som helst, klipp bort det som är drabbat eller såga ner hela grenen till marken om den är äldre, så kommer det snart nytt igen. Klipp hela tiden bort det som vissnar så kanske denna beteende försvinner.

Sylvia