svarta vinbär

Siv

Hej, bifogar bild av min svarta vinbär. Enligt en "förstå-sig-påare" skulle dessa utväxter vara "livsfarliga". Busken måste brännas - den plus alla i dess närhet. Tycker att det låter väldigt drastiskt. Har hon rätt?

Vänlig hälsning Siv

Odla Svarar: 

Hej!

Jag har lite svårt att se på bilden men tycker att de två översta knopparna ser ok ut, medan den lägst ner ser ut att vara skadad av vinbärsgallkvalster. Och det är det som gör att det kan vara problem.

Det är svårt att bli av med dessa kvalsters då de är så små, bara 0,2 mm långa. De övervintrar under jorden och kommer upp för lägga ägg på de nya knopparna tidigt på våren och så ramlar larverna ner och förpuppar sig. Så småningom försvagas busken av en virussjukdom som kvalstret sprider,  s.k. reversion, och slutar helt att komma med bär.

Vanligen rekommenderas att ta bort äldre buskar med dessa skadedjur. Yngre än 5 år gamla buskar kan ibland räddas genom att klippa ner dem helt och låta dem växa upp igen, men det är inte säkert att de ändå klarar sig. 

Angreppet är också mycket sortbunden, många äldre sorter som 'Storklas' är mycket mottagliga. Men det finns sorter som 'Risarp' som är ganska motståndskraftiga och flera nyare sorter som är resistenta mot gallkvalster, som 'Ben Hope' och 'Ben Gairn'. 

Med vänlig hälsning
Sylvia