Svamp på plommonstam

Viola Reinhardt

Vi har fått stora svampartade utväxter på stammen på vårt plommonträd. Plattrunda, halvhårda , svartgrå. Förorsakar uttorkningsröta. Vad är detta?. Vad göra?

Odla Svarar: 

Jag tycker det låter som att trädet har drabbats av nån typ av tickor. Gamla plommonträd drabbas ofta av tickor. Till en början vissnar enstaka grenar, men efter hand kan hela trädet vissna. Ett träd kan vara ganska allvarligt skadat och ändå fortsätta leva länge och ge bra skörd. Beskärning av stora gamla fruktträd kan verka omöjlig.

Om du dock vill försöka hindra spridningen av svampen så kan du antingen beskära trädet under det angripna stället, eller såga ned trädet helt om angreppet gått långt. Om man lämnar kvar enbart frisk ved så finns det möjlighet att trädet skjuter nya friska skott.

Vänliga hälsningar, Carina