Svamp i gräsmattan vid en askstubbe

MargaretaPersson

Hej vi har tagit ner en ask men stubben är kvar. Innan vi tog ner den fick vi några svampar vid roten men dem tog jag bort. Vi ett tillfället för tre veckor sedan fanns där kanske en spann full. Idag när jag kom var det svamp på en mycket större yta det blev tre spänner som jag plockade bort. Vad gör jag? Har anlagt ny gräsmatta o såg att svampen ger sig iväg till den. Kommer att stubbriva stubben framöver, vet inte om det hjälper

Odla Svarar: 

Hej!

Tyvärr är det så att stubben är redan infekterad av svampen och det kommer tyvärr att fortsätta även när ni tar bort stubben eftersom myceliet är redan där under jorden. Därför är det viktigt att inte lämna kvar stubbar när man tar bort lövträd. 

Det finns svampmedel men effekten är inte särskilt bra då det är svårt att få ner det till myceliet som kan ligga rätt så djupt. Vissa säger att man skulle byta all jorden ner till 1 meter!

Men vattna gräsmattan ofta och rejält, ge mycket kväverik näring, luftning och så klipp och åter klipp.
Höstgödsla och dressa och gödsla igen på våren samt sköter mattan under sommaren med gödsling och klippning så kanske minskar svampförekomsten då när gräset blir starkare och kan konkurrera med svampen. 

Sylvia