Svamp (?) i gräsmattan?

Monica

Hej Har fått något "äckligt" i gräsmattan, kommer varje gång det regnat lite mer. Vad kan det vara och vad ska jag göra åt det?

Odla Svarar: 

Hej!

 

Jag frågade Naturhistoriska museet där de har experter för mossor och lavar. Så här svarar de:

Det är skyfallsalg, som egentligen är kolonier av cyanobakterier i släktet Nostoc. Hur man blir av med dem vet jag inte.

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/vaxter/kryptogamer/manadenskryptogam/alger/blagronaalgercyanobakterier/nostoccommune.1430.html

Mvh

Didrik