Svamp?

Andreas

Vårat päronträd har blivit angripen av nånting konstigt. Det sprider sig som en löp eld och allt detta hände på två veckor bara. Vad ska vi göra?

Odla Svarar: 

Det ser ut att vara en ticka av något slag, det finns många arter. Tickor lever på redan döda träd som sapofyter eller så dödar de själva trädet, dvs är parasiter. Jag vågar inte gissa vilken art det är på ditt träd.
Tyvärr går det inte att bota trädet, men en del tickor är inte så aggressiva, så trädet kan leva ett tag med tickor på. Att ta bort tickorna utanpå hjälper inte, då svampens mycelier växer inne i trädet. Tyvärr kan dessa tickor lätt sprida sig som sporéer till andra träd i närheten. 

Sylvia