Stöd vid häckplantering

Christina Rudling

Hej! Nu är vi äntligen framme vid plantering av vår blivande avenbokhäck. En veritabel vallgrav runt huset är grävd och vi får trädgårdsjord levererad nästa vecka. Några frågor: 1) Behöver häckplantor stöd (vi ska köpa icke krukodlade plantor)? 2) Kan vi blanda in några vresrosor, vinterliguster och oxlar bredvid bokhäcken (i samma dike)? 3) Det verkar finnas sork i gräsmattan - något att tänka på redan vid planteringen - nät etc? 4) Vi har haft både rådjur och vildsvin i trädgården i vinter - ska vi skydda plantorna redan nu och i så fall hur?

Mycket tacksam för svar! Stina i Mariefred

Odla Svarar: 

Hej! 1. Ja, de behöver stöd. Använd stadiga bambupinnar på ca 1,5 m. Slå in pinnen först och plantera plantan bredvid, detta för att inte skada plantans rötter. Bind fast plantan med bast eller speciellt uppbindningsband på flera ställen. 2. Absolut inte, låt bokhäcken ha platsen för sig utan rotkonkurrens! 3. Du kan ha finmaskigt kycklingsnät i planteringshålet och skydda stammen en bit upp med det också. 4. Det bästa vore att ha ett viltstängsel bakom häcken, så att inte rådjur och vildsvin kan komma och skada plantorna nu eller senare. Stängseln täcks ju av häcken så småningom och syns inte så mycket.

Med vänlig hälsning Sylvia