Stamma upp fuchsia

anneli einarsson

Hej!!! Jag har läst att man kan göra stamfuchsia av små plantor, men jag vet inte hur man gör och vill ha hjälp med det...

Anneli

Odla Svarar: 

Man väljer en planta av den sorten som är upprättväxande. Låter plantan växa rakt upp och när man tycker att den har lagom stamhöjd, toppar den där. Då kommer det en massa skott från både toppen och stammen, men de under den tilltänkta kronan tar man bort och låter bara toppskotten växa. Dessa kan man senare toppa också så att kronan blir yvigare. Gödsla och vattna rejält så den orkar växa! Byt till allt större kruka med bra blomjord allt eftersom det behövs.

Mvh Sylvia