Spicata

Har en buske med namn Spicata (namnlappen fanns på busken). Undrar vad detta är för buske. Har inte sett den blomma eller hurdana löven är och känner inte till namnet.

Iréne 

Odla Svarar: 

Spicata är bara en del av namnet, den senare delen! Ordet är latin och betyder "med ax", så det kan i princip vara många buskar. Står det inget mer än bara spicata på lappen?

Sylvia