Sniglar

Ola

Vi använder ett tyskt medel som bara yrkesodlare får använda. Det är det enda som funkar. Vi köper en låda vartannat år och ger också till grannarna. Vi har inga sniglar längre.

Ola

Odla Svarar: 

Hej! Ja, det finns ju sådana preparat för yrkesodlare. Tyvärr kan inte vi hemmaodlare köpa sådana någonstans, de säljs inte i detaljhandeln. Det kanske också finns varningstexter för att preparatet kan vara giftigt mot husdjur eller mot daggmaskar eller annars är olämpligt för hemmaodlare?

Med vänlig hälsning Sylvia