Sköldlöss på monstera?

Åsa Kätting

Bild nr. 4 Här är 2 små skrovlor på monstera-stammen. Det liknar mest en sån där "korkaktig" hinna som rätt stora delar av stammen är täckt av, men i den ena (till höger) ser det ut lite som avtrycket av en lus. Ser jag rätt?

Akka

Odla Svarar: 

Hej!

Den ena här tror jag är en äggsamlig. Men den andra kan vara lämningar av en död lus, d v s skölden är borta men "innandömet" sitter kvar.

Med vänlig hälsning Sylvia