Sköldlöss

Birgitta Nilsson Lagerström

Mitt citronträd som är några år gammalt och c:a en halv meter högt har angripits av sköldlöss (liksom mitt förra citronträd) - finns det något att göra och vad är orsaken till sköldlössen? Kan det ha att göra med att jag har svårt att ordna optimala förhållanden betr. övervintringsplatsen (dvs. lagom ljust och lagom svalt?). Har även haft sköldlusangrepp på en lagerplanta tidigare.

Birgitta

Odla Svarar: 

Hej! Det är svårt att säga varför man får in dessa djur, men de är svåra att bekämpa. De kanske finns på plantan man köper som ägg, sådana är svårt att se. Efter vintern i förvaring kläcks äggen och angreppet är ett faktum.

Här kan du läsa mer om detta besvärliga skadedjur: sköldlöss

Med vänlig hälsning Sylvia