Skillnad mellan små syrener?

Emma

Hej

Hur skiljer sig de små syrensorterna Tinkerbell och Red Pixie åt när det gäller härdighet, höjd, växtsätt, blomningstid och blomfärg? Vilken passar bäst som en bit låg häck vid en uteplats, zon 4-5? Finns det någon annan liten syren än dessa som passar som häck?

/Em

Odla Svarar: 

Hej

Syrensorten Syringa 'Tinkerbell' blir max 1,5 meter och har ett upprätt växtsätt. De doftande blommorna sitter samlade i relativt smala och lite glesa klasar. Den glesa blomklasen i kombination med att knopparna först är vinröda och att blomningen sedan går i rosa gör att den här syrenen på håll uppfattas som tvåfärgad och blir extra läcker att ha som solitär.

Syrensorten 'Red Pixie' har ett runt, buskigt växtsätt med något överhängade grenar. Blommar i slutet av maj till början av juli med purpurröda blommor. Höjd 1-1,5 meter, bredd 1-2 meter.

Både 'TIinkerbell' och 'Red Pixie' är härdiga till zon 4.

Dvärgsyren, Syringa meyeri 'Palibin', växer som en låg och kompakt buske och blir drygt 1 meter hög. 'Palibin' är härdig i zon 1-4 och är alltså härdigare än de två förstnämnda syrensorterna. Den blommar först i maj till juni med täta klasar i violett för att sedan återkomma igen i september.

Med vänlig hälsning Sylvia