Skadade klasespireor

Maud

Väldigt mångas stora klasespireor där vi bor (Lidingö) har torkat in på mitten av buskarna och upptill, och när jag kommer ut i norra skärgården är det likadant. Vad gör vi grannar? Ska vi klippa ner eller avvakta? Några nya skott kommer i buskarnas utkant. Långa häckar är heltorra, har aldrig varit så.

/Maud

Odla Svarar: 

Hej

Det kan vara denna kalla vinter som gått hårt åt dessa buskar. Eller har man kanske saltat på vägarna intill så det kan vara saltskador som har drabbat klasespireorna?

Kolla även nere vid marken om barken på klasespireorna är bortgnagad. Sork och möss kanske har gnagt på dem i vinter och om de är ringbarkade, så dör ju hela kvisten. Det brukar dock komma upp nytt från roten.

Oavsett om det är vintern, saltet eller sorkar så bildar klasespireabuskarna lättare nya skott om ni klipper bort de döda delarna, om de verkligen är döda. Skrapa på barken och se om det är något liv där. Korta annars in till 15-20 centimeter ovan jord.

Med vänlig hälsning Sylvia