Sexårigt körsbrsträd

Karl E Persson

Hej. Har ett sexårigt körsbärsträd som stammen spruckit på. Trädet har aldrig burit frukt. Gren- och bladutveckling är fullt normal. Min fråga: Finns det något hopp om detta träd eller skall jag ta bort det??? Bifogar bild Mvh Karl

Odla Svarar: 

Hej!

Det är troligen en kräftsår från svampsjukdomen som heter fruktträdskräfta. Tyvärr är den svår att bekämpa när den sitter på stammen, stammen kan du ju inte ta bort. Men än så länge ser det inte så farligt ut.

Men se till att trädet har det väldränerad, inget vatten står där efter regn eller under vintern, städa under trädet så att svampen inte övervintrar i nedfallna blad och överdriv inte kvävegödslingen.

Skulle kräftsåret utvecklas så att det når runt hela stammen, är det ev. bättre att ta bort trädet och satsa sedan på en frisk E-planta som du dock inte planterar på samma ställe.

Med vänlig hälsning Sylvia