Schersmin

Vi har en gammal schersmin. Den är väldigt stor. Nu ska grannen fälla några träd och risken finns att trädstammarna hamnar i busken. Ska vi vänta och se vad som händer eller ska vi klippa ner busken nu innan skadan sker?

Minskar man skadan om man om man klipper ner den innan? Är det lämpligt nu i okt/nov?

Gun-Britt

Odla Svarar: 

Ni skulle helst klippt busken i JAS = juli-augusti-september eller så på vårvintern. Men det ska gå även nu om nödvändigt. Men låt nu grannen fälla sitt träd först så att ni ser vad som händer. Sedan tar ni bort alla gamla, risiga grenar ända ner vid marknivån, nu eller helst på vårvintern och låter en del av de yngre vara kvar.

Sylvia