Så ängsgräs

Ralf

Hej

Har anlagt en slänt som jag ej vill klippa utan skall vara som en äng med ängsblommor/fritidsgräs. Vad skall jag så med? Rätt torr plats, sluttar ca 30 grader.

Hoppas på svar.

/Ralf

Odla Svarar: 

Hej Ralf

Du kan välja mellan flera olika fröblandningar, till exempel Naturgräs, Vägslänt och Sol och Tallbacke. Mitt förslag är sedan att du sår efter instruktionerna på förpackningen. I vissa fall finns en liten fröpåse bipackad med ängsfrön som det är tänkt att du ska så på plättar som du inte sår gräsfrö på. Lägg ut tidningar på såytan med lite olika mellanrum där du ska så gräfröet. På så sätt får du små ytor som inte innehåller gräsfrö.

När Du sått färdigt gräset tar du bort tidningarna och sår i ängsfröet där de legat. På så sätt får du småytor med ängsblom som du låter gå i frö och sprida sig naturligt. Observera att man inte ska gödsla en ängsyta. Efter några år får du ett urval av ängsväxter som passar dina förhållanden och förhoppningsfullt en vacker äng.

Lycka till.

Jankov