Rötter och avlopp: olvon, buxbom

Magnus Evertsson

Hej! Vår vackra olvonbuske står i princip rakt ovanför avloppet. Hur växer dess rötter? Relativt ytligt eller så att de går ner i avloppet och ställer till stopp en vacker dag? Ovanför avloppet har vi också några små buxbomsplantor. Hur är det med deras rötter: kommer de en vacker dag att ställa till problem eller kan de stå kvar utan problem, även om det blir stora?

Odla Svarar: 

Det beror förstås lite på hur pass djupt ni har rören. Är det möjligt så bör man alltid plantera med rejält avstånd till rören eller ordna rotspärr.  

Buxbomens rötterna liknar rodendendronbuskens rötter, de är inte särskilt kraftiga och sprider sig inte långt och djupt, alltså relativt ytliga. 
Olvonbuskens rötter är något kraftigare, men är det plaströr utan skarvar så kanske det inte är någon fara. Det är vid skarvarna rötter kommer in i rören om det är aggressiva rötter typ pil, poppel, björk och liknande. 

Sylvia