Rönnhäck

Jens

Hej, hade tänkt att klippa ner min rönnhäck till grunden då den inte är tät nertill. Kan man klippa ner den nu då löven är kvar eller ska man vänta?

Odla Svarar: 

Det går att klippa nu på hösten, men att klippa på vintern ger minst skador. Däremot inte på våren, då stiger saven och stora snittytor kan orsaka skador. Lämna ca 25 cm stumpar kvar och ta bort ev. sjuka, gamla skott helt. Lägg sandig matjord runt stumparna. 

Sylvia