Rabatt under barrträd

Åsa Viklund

Hejsan. Jag bor i Norrland i Piteå. Jag håller på att anlägga en rabatt med perenner som ligger skuggigt och mossigt under två stora granar. Eftersom det inte går att gräva pga alla rötter vill jag försöka bygga rabatten ovanpå marken. Vad ska jag blanda upp jorden med och vilka växter kan trivas där? Tacksam för svar. Åsa

Odla Svarar: 

Du kan blanda upp med kompost eller halmrik hästgödsel. Tänk på att den ska vara bränd dvs leget i ett år.Lägg tjockt lager så det går att plantera i detta. Bättra på med ytterligare planteringsjord. Välj växter som både passar i den Zon du bor i och som kan stå skuggigt. Lättare att du tittar i plantskolor i den zon du bor. De har som regel växter som lämpar sig för klimatzonen. MVH Marita Thomas