Rabatt - bergig tomt

Anna

Hej

Har en bergig naturtomt men vill nu göra en upphöjd rabatt med vintergröna växter vid tomtgräns för att minska insyn från ett nybyggt hus. På tomtgränsen står ett "vindstoppar"-staket med stående impregnerade brädor, ca 20 m långt.

Har du några tips om utformning av upphöjd rabatt, och hur stor bör den vara för att behålla vatten?

Berget varierar i höjd och det är klurigt att få till en rak yta för att lägga timmer eller sätta plank på. Vi har små barn och har därför tvekat på att sätta upp stenar i denna del där barnen leker mycket.

/Anna

Odla Svarar: 

Hej Anna

Kanske skall du undvika för många raka linjer i en naturtomt och försöka följa den naturliga stilen som platsen anger istället. Jag utgår från att ditt plank inte är helt tätt utan att det släpper igenom en del vind eftersom du anger att det satts upp i syfte att vara vindstoppande. Är det för tätt uppstår det ofta virvelvindar invid planket som gör det svårare för växter att etablera sig på platsen.

Du önskar städsegröna plantor som ju är lite vindkänsliga i etableringsstadiet. Utan att ha besökt platsen tycker jag att det skulle passa med lavad stenkant av lokal sort för att få till en böljande (eller rak) upphöjd kant. Du ska nog ta hjälp av proffs till det för att det ska hålla. Alternativet är, som du själv är inne på, trä. Kanske lavade stockar/slanor. Växterna bör ha cirkaa 50 cm djup jord av god kvalitet i 50-100 centimeters bredd så du får anpassa utformningen efter det. Ju mer jordbredd desto bättre. I botten kan du lägga en markduk och låt den även gå upp på insidan av stenmuren för att försöka behålla jorden på plats. Du måste vara noga med bevattningen av städsegrönt. Om du väljer växter som är mer anpassade för växtplatsen kanske det duger med mindre jordvolymer.

Lycka till Anna!

Önskar Karin