Problem prydnadsbuskar

Eva

Har problem med vingad benved och rödbladig smällspirea som planterades för 3 år sedan. Benvedsbusken tappade utan synbar anledning alla sina blad i mitten av förra sommaren och under vintern avbarkades alla grenarna. För några veckor sedan grävde jag därför upp busken för att ersätta den med en ny. Kunde inte se några angrepp på rotsystemet (och inga sorkgångar i jorden där busken stått).

Nu har även en angränsande spireabuske helt plötsligt och radikalt avbarkats (utan synliga spår av förövaren). Vad är det egentligen för skadedjur som härjar och vad kan man göra för att förhindra fortsatt framfart?

/Eva

Odla Svarar: 

Det låter ju mysko. Om det inte är harar, kaniner, sorkar eller möss som ringbarkat busken, kanske under jorden (sorkar), så kan det vara någon sjukdom.

Det är många gånger virussjukdomar som ger sådana här skador, det tyder också det faktum att det sprider sig. Tyvärr inget att göra utom att ta bort sjuka buskar och sanera området. Sätt inga nya på platsen.

Men det kan också vara ett härdighetsproblem om buskarna växer nära eller utanför sin härdighetsgräns. Under tidiga vårdagar värms barken upp av den starka vårsolen och fryser sedan snabbt igen under natten med liknande härdighetsskador som följd. Ofta syns inte detta genast utan först på våren/sommaren.