Portal

Ann-Britt Andersen

Vill göra en liten ca 140 cm bred öppning i armeringsjärnstaket.Vilka buskar lämpar sig? Hur gör man?

Odla Svarar: 

Nu förstår jag inte riktigt. Har du redan en öppning i ett armeringsjärnstaket och vill ha en buske där, eller undrar du hur man gör en sådan öppning? 

För att kunna föreslå en buske behöver jag veta dels i vilken zon du bor i och om busken ska stå i sol eller skugga. Vilken jord? 

Om det är en öppning du behöver hjälp med så det är enklast att fråga en smed eller snickare med en stålkapsåg, så att de kan såga en passande öppning. 

Fråga gärna igen och bifoga ev. en bild.

Sylvia