Pollinering

Gertrud Johnsson

Vilka sorter kan pollineras med Kavlåsäpplet? /Gertrud

Odla Svarar: 

Hej!

Kavlåsäpple passar ihop med väldigt många äppelsorter, nästan lättare att säga vilka den inte passar ihop med. Här ser du äpplets pollineringtabell från Lantbruksuniversitet, SLU.

Där förklaras att sorter som inte har några gemensamma S-gener kan pollinera varandra, sorter med en gemensam S-gen kan ha nedsatt fruktsättning om de samplanteras. Sorter som har identiska S-gener kan inte alls pollinera varandra.

Med vänlig hälsning Sylvia