Plommonträd

Brith engman

Hej!

Jag har ett plommonträd Viktoria som är ca 15 år. Det blir mycket plommon på trädet, men de senaste åren har det varit små vita larver i plommonen. Detta har gjort att det inte går att använda plommonen. Vad ska jag göra?

MVH Brith

Odla Svarar: 

Hej!

Det är plommonstekelns larver. Du kan se små svarta hål i karten så fort blommornas kronblad fallit till marken och karten börjar utvecklas. Larverna äter sig in i karten. Du kan också se en klar gummidroppe vid ingångshålet som svartnar. Karten brukar falla ner i förtid och larverna förpuppas sedan strax under markytan vid trädet för att nästa vår komma upp som färdiga steklar som parar sig och börjar lägga ägg. 

För att så många som möjligt av de angripna frukterna ska falla ner från trädet, skaka det kraftigt. Samla upp frukterna noga och bränn eller kör bort dem till tippen. Du kanske behöver göra detta varje dag under våren och försommaren för att få bort alla kart med larver i, men då minskar ju antalet steklar som kan lägga ägg nästa år.

Du kan också gynna småfåglar som äter steklar och annan ohyra om du sätter upp fågelholkar i trädgården.

Med vänlig hälsning
Sylvia