Plommon eller vad?

Ninni

Det här trädet har jag trott är någon släkt till plommon. Vi hade ett plommonträd där förut men sågade bort det, en liten gren satt kvar vid stubben och har nu växt till ett stort träd.

Nu i år är det första gången den har fått frukt och frukten är lila, men detta träd har taggar (som det sedan börjar växa löv och frukt ifrån) och därför har vi inte vågat äta frukten. Det skulle vara tråkigt att låta frukten gå till spillo om det nu är plommon!

/Ninni

Odla Svarar: 

Ja, det är en vildblommon, det vill säga krikon.

Den ädla sorten var ympad på roten av ett krikon och denna skott kommer under ympstället, det vill säga är ett rotskott av krikon.