Plantering vid husvägg?

Tinna

Träd ska helst inte planteras så att rötterna kan leta sig in i en husgrund.

Men hur är det med andra plantor, exempelvis klätterros eller perenner? Finns det några rekommendationer om avstånd till vägg?

/Tinna

Odla Svarar: 

Det finns inga generella regler, utom just detta med att trädrötter kan leta sig in i avloppsrör och i husgrunder och bör inte stå nära husväggar eller över ledningarna.

Stora klätterrosor och kraftiga klematis är inte heller så bra just där, gör hellre en fristående pergola en bit ut.

Perenner har sällan så stora rötter att de skadar grunden, men det finns undantag, så använd ditt omdöme!

Tänk också på att det ofta är väldigt torrt just under takutsprånget och det brukar vara sand som dränering utmed husväggen, så många växter trivs inte i sådan miljö. Bäst är att göra en stensättning eller ett par plattrader intill husväggarna och dra ut rabatterna en bit.