Plantering av tuja

elenor mikaelsson

Hej Jag vill plantera en häck med tujor. Hur långt emellan varje planta ska det var och hur djupt ska jag sätta demNågonting speciellt man ska tänka på när man planterar dem? Hur sköter jag dem efter plantering?

Jag har sett flera tujor på plantskolor som är gula i toppen. Vad beror det på? Är det något fel med dem?

Tack på förhand.

Odla Svarar: 

Om du väljer krukodlade, ca 1 m höga plantor, är det ca 50-60 cm mellan du ska sätta dem, d v s så att de bara nästan snuddar i varandra.

Plantera i väldränerad, humusrik jord och lika djupt som plantan står i krukan. Täck ytjorden med en tunn jordlager. Se sedan till att vattna, tujor är extremt torkkänsliga.

De som är gula i toppen kan bero på olika orsak, det kan jag bara avgöra om jag ser plantan vilket det är: - de kan vara torra, vilket inte är bra, sådana plantor kommer att dö eller bli fula - det kan vara en sortegenskap, d v s det är en s.k. gulbarrig tuja - det kan vara vinterfärg

Så prata med personalen i plantskolan och fråga varför deras tujor är gula. Köp inte heller tujor från "billighetsvaruhus" där man har klippt av rötterna och smällt in tujorna i för små krukor för att få plats! Köp från en riktig trädgårdsmästare och be att få se rötterna i krukan så att den verkligen är krukodlad.

Med vänliga hälsningar Sylvia Svensson