Plantering av häck i skuggan av ett äppelträd

Marie Puhlström

Hej! Jag har påbörjar anlägga häck mot grannen med hjälp av syrenskott som jag har planterat. De sista 5 m mot tomtens sydvästra hörn är under ett stort äppelträd samt i skugga av grannens bod under eftermiddagar. M a o blir det mer skugga dessa metrar och häcken kan endast vara max 1-1,5 m hög. Bor i Mälardalen, zon 2. Jorden är lerhaltig i sin grund. Vad kan jag plantera för buskar i slutet av häckraden, gärna vitblommande. Syrenskotten verkar trivas. \Marie

Odla Svarar: 

Hej! Kanske bukettspirea skulle kunna gå, men inte alldeles under äppelträdet, där det säkert blir ganska mörkt och näringsfattig.

Med vänliga hälsningar Sylvia Svensson