Plantera tujahäck - råd

Maria

Vi ska plantera en tujahäck (Smaragd) ca 80 meter. Plantorna kommer att vara mellan 120-150 cm höga. Vilket avstånd rekommenderar du att vi har mellan plantorna?

Vi undrar också hur man förbereder plantering. Grävning, jordförberedelser och dylikt.

Maria och Anders

Odla Svarar: 

Hej

Gräv ett dike där tujaplantorna ska stå och fluffa upp jorden på botten, lägg gärna lite sand på botten. Diket bör vara ca 50 centimeter brett och lika djupt. Blanda in plantjord med den befintliga jorden och lägg ca 10 centimeter jord på botten på sanden.

Gödsla inte i samband med att ni planterar tujaplantorna utan avvakta några veckor efter det att ni har planterat. Sedan går det bra med kogödsel från säck eller välbrunnen hästgödsel från närmaste hästgård. Gödsla sedan tujaplantorna i fortsättningen en gång per år på vårkanten.

Du kan sätta tujaplantorna med cirka 40 centimeter mellanrum från centrum till centrum, det blir alltså 2,5 tujaplantor per meter. På 80 meter blir det 200 tujaplantor.

Med vänlig hälsning Sylvia