Plantera pionknölar

Micke

Fick idag med posten pion knölar från Allers trädgårdstidning. De hänvisar till er sida angående plantering av dessa. Rent spontant känns det som det är sent att plantera dem nu eftersom vi har nattfrost.

Bor västnordväst om Karlskoga i zon 4

/Micke

Odla Svarar: 

Hej

Det skulle förstås ha varit bättre om Allers hade skickat pionerna tidigare, särskilt till de nordligare regionerna. Men det går att plantera pioner ännu om inte frosten har hunnit gå ner i jorden. Lite nattfrost gör inget eftersom pionknölen ligger skyddat med några centimeter jord och lövtäcke över sig.

Pionrabatten gör du genom att i solig plats gräva cirka 40-50 centimeter djupt och lika brett och så fyller du gropen med något lerhaltig mulljord. Blanda in lite benmjöl i jorden för långtidsverkan. Lägg ingen färsk gödsel intill pionknölarna, men du kan blanda lite välbrunnen stallgödsel runt omkring.

Se till att dräneringen är bra och inget vatten blir stående där någon längre tid. En lätt upphöjd rabatt kan vara en möjlighet.

Plantera pionknölen grunt, ögonen ska vara 5-6 centimeter under jordytan, annars kommer pionerna inte att blomma.

Eftersom det är ganska sent på året nu, lägg granris och minst 10 centimeter lager torra löv eller täckbark över pionknölen som skydd under vintern. De grunt planterade knölarna kan annars lätt frysa upp mot ytan när marken fryser till och då kan de riskera få frostskador, så de måste täckas de första vintrarna.

Med vänlig hälsning Sylvia