Ph värdet

Carina

Hur gör jag för att höja pH-värdet i jorden?

Odla Svarar: 

Hej!

Att höja pH-värdet i sura jordar ska man tillföra kalk. Kalken är det viktigaste jordförbättringsmedlet, men hur mycket kalk som behövs, kan avgöras genom att låta pH-testa jorden. Det kan göras genom att skicka prov till ett jordlaboratorium. Testet talar om hur mycket kalk som behövs för att höja pH-värdet till den nivå du vill ha, d v s vad du vill odla och vilket slags jord det gäller.

Till ex. att höja pH-värdet med en enhet på mager sandjord behövs cirka 25 kg trädgårdskalk per 100 m². Är det styv lerjord, behövs dubbelt så mycket kalk för samma höjning. Kalka helst på hösten i samband med att du höstgräver. Gäller det gräsmatta, kalka på snön på vårvintern. 

Sylvia