Perenn buske

Jag hade i början på 70-talet en perenn buske som odlaren jag köpte växten av kallade Silverregn. Det latinska namnet sades vara Polygonum Sibiricum. Stämmer dessa namn och var kan man i så fall få tag på den?

Berndt

Odla Svarar: 

Silverregn är en klätterväxt, på latin Polygonum aubertii. Den liknar mycket en bokharabinda, som heter Polygonum baldschuanicum på latin. Så det är kanske inte vad du söker?

Polygonum sibiricum = P. alpinum = numera Aconogonom alpinum är däremot en perenn växt som visserligen växer upp till en rejäl buske, men den kallas inte silverregn utan alpslide.

Se här: http://www.fungoceva.it/erbe_ceb/Polygonum_alpinum.htm

Skulle det kunna vara "din" buske då?

Sylvia