Päronrost

Masood

Hej, jag undrar vad kan jag göra åt päronrost?

Odla Svarar: 

Tyvärr är det svårt att göra något åt päronrost, eftersom det är en svampsjukdom som värdväxlar med enar. Så antingen skulle man behöva ta bort alla enarna (även alla i grannskapet inom 1/2 - 1 km radie!!) eller alla päronträden, även dessa inom samma radie för att slippa svampens runtgång mellan enar och päronträd. Och det låter sig ju inte att göras.  

På vissa områden i södra Sverige som är svårt angripna av päronrost, är det ingen större idé odla päron eller att plantera nya päronträd förrän man kanske lyckats med att förädla fram helt resistenta sorter. Men där är vi alltså inte ännu. 

Sylvia