Oxlar nära huset

Dag Bjälkander

Hej! Vi är behov av att dränera om i vår bostadsrättförening på ena sidan. Detta innebär att vi kommer att behöva gräva upp ca 2-2,5 m djupt ut med hela huslängan. 4-5 m från huset står en allé med oxlar som jag är orolig för. Är det risk att rötterna trängt in mot husfasaden och far träden illa av om man skulle gräva av några eventuella rötter?

Odla Svarar: 

Det beror lite på hur stora oxlarna är. Om ni inte behöver gräva sönder ev. huvudrötter så klarar de nog det även om några mindre rötter skulle ryka, det finns ju rötter åt andra håll också.

När ni ändå är där och gräver, så passa på att lägga ett rotspärr mot oxlarna så att rötterna inte sedan växer in i dräneringslagret.

 

Sylvia