Övergödning av vatten och mark

Wilma

Hur kan jag hjälpa till med att minska övergödning av vatten och mark? Jag vill veta vad jag kan göra idag och om några år.

Odla Svarar: 

Du kan söka svar genom att läsa olika myndigheters hemsidor där det ofta finns tips om vad vi enskilda männsikor kan göra.
Googla också på meningar som åtgärder mot övergödning och liknande.  

Läs t.ex. här:
Regeringen
Miljömålen
Havet
Greppa nu

Lycka till!

Sylvia