Orolig över mitt trumpet träd

Markus

Vad har hänt med mitt trumpetträd

Odla Svarar: 

Hej!

Bilden är ganska mörk så jag har svårt att se. Men det kan vara en frostskada. Om de kala grenarna är torra, kan du klippa bort dem. 

Sylvia