Omplantering barrväxt

Gudrun Törner

Jag har en lågväxande barrväxt som jag vill omplantera. Är det för sent på året att göra det nu. Bor på Västkusten.

Vänligen Gudrun

Odla Svarar: 

Hej!

Om du kan vänta så vore det bättre att plantera om barrväxten på våren. Den behöver hinna rota sig innan vintern kommer och det vet vi ju inte när den gör det. Så det är säkrast om barrväxten får sommaren på sig att etablera sig, alltså plantera om på våren.

Med vänlig hälsning Sylvia