Ohyra på vinbär

Carina

Mina svarta vinbärsbuskar av sorterna Polar och Öjebyn är angripna av ohyra. Bladen krullar ihop sig, blir ljusare gröna och på undersidan finns bladlöss och andra kryp. En del bär har ett hål och de som inte har hål har en larv inuti. Se bilder. Jag kan inte minnas att grenarna haft de för vinbärsgallmyggan karakteristiska svällda knopparna. Hade samma problem för några år sedan och klippte ner dem till bara ca 10 cm.

Vad är det mina buskar drabbats av och vad gör jag åt det?

/Carina

Odla Svarar: 

Hej

Dina svarta vinbärsbuskar verkar ha drabbats av olika åkommor: dels vinbärsstekelns larver inuti bären, dels bladlöss och eventuellt sotsvampar som lever på deras avföring. Det gäller att kontinuerligt plocka bort angripna blad och missbildade bär innan larven hinner förpuppa sig under vinbärsbusken.

Man kan också använda växtvårdsmedel från tidigt på våren innan bladen på vinbärsbuskarna hinner krulla ihop sig. Finns olika preparat i handeln, fråga efter en passande kombination.

Med vänlig hälsning Sylvia