Ohyra

Birgitta Meyer

Vad är det som har angripit våra krusbärsblad?

Odla Svarar: 

Det ser ut som vinbärsbladgallmygga, d v s dess larver som är ca 2-3 mm långa. Ta bort angripna blad innan larverna hinner bilda puppor i jorden under busken.

Sylvia