Ogräs i kompost

Ann-Karin Olsson

Har en stor kompost som nu börjar bli grön av ogräs. Hur gör jag enklast för att inte ogräset ska ta överhanden. Kan man täcka komposten. A-K Olsson

Odla Svarar: 

Hej!

Ja, du kan täcka komposten med svart markväv som släpper igenom luft och vatten men inte ogräs. Låt den ligga kvar tills ogräset kvävs.

Vill du använda jorden så gör en s.k. kompostsåll med ganska små maskar, ta underifrån och sålla bort ogräsrötterna. Gör detta helst innan ogräset hinner börja blomma och bilda frö.

Med vänlig hälsning Sylvia