Odla spritärtor

Gunvor Hjelmqvist

Hej. Jag har odlat en gammal sort höga spritärtor i många år . Sorten har jag fått av en äldre odlare. Nu till problemet. Ärtorna kommer upp fint och är nu mellan en och två decimeter höga. Nu gulnar och vissnar en del av dem ner. När jag tar upp dem, är de döda från jordytan och ner. Jag har drabbats av detta under flera år, men i år verkar det bli värre än vanligt. Jag trodde först att det var något skadedjur, som åt av dem vid jordytan, men har hört, att det är någon slags svampinfektion. Vad kan jag göra, för att få stopp på detta ? Jag byter odlingsplats varje år. Hur sprids sjukdomen. Har jag smittan i utsädet ?

Odla Svarar: 

Det finns många svampsjuksomar som går på ärter på det sättet du beskriver. Gemensamt för åtgärderna är att hålla god hygien, minst 7 år mellan ärtgrödorna i växtföljden. Om du har fått smittan överförd till utsädet så finns det inte så mycket du kan göra, du kommer att drabbas av samma sak även om du byter växtplats.

Förr kunde man använda betning mot dessa jordburna sjukdomar men de gamla medlen är inte tillåtna längre. Men läs denna artikel om en ny behandling, egentligen menad för ärtodlande bönder, men du kan ev. kontakta personen i artikeln och fråga: ny betningsmedel

Sylvia