Odla hassel

hur odlar jag hassel?

Odla Svarar: 

Hej,

först så får du plantera minst två hasselbuskar för bästa skörd. Ta odlade sorter då de får större nötter, plantera dem i sol och vanlig trädgårdsjord. Gödsla med kogödsel varje år och försök hålla ogräs och gräs borta under buskarna. När Hasselnötterna är mogna så ramlar de ner på marken av sig själv, de som sitter kvar på grenarna är inte mogna. Akta dig för ekorren, det största hotet mot hasselnötter är ekorrar som gärna plcokar av nötterna innan de hinner mogna.

//Anna Theorin