Natrium och flourid i brunnsvatten

Andrew

Kan brunnsvatten med höga fluorid- och natriumhalt skada växter?

Natrium 130mg /liter och flourid 5,2 mg /liter.

/Andrew

Odla Svarar: 

Hej

Ja, vissa växter kan vara känsliga för för höga klorhalter och natrium. För höga halter av natrium kan leda till att det lagras i jorden och då bör man byta jord oftare. Gäller speciellt krukväxter och växter i urnor.

Utomhus blir det ett mindre problem eftersom regn och vattning gör att halterna försvinner fortare.

Hälsningar Greger