Nät på koriander

Sofie

Hejsan Vi har odlat koriander hemma, men nu ser det ut som att två plantor har blivit angripna av något spindelnäts-liknande mögel. Har du något tips på vad vi kan göra åt det?

Vänliga hälsningar /Sofie

Odla Svarar: 

Hej! Har du dem ute eller inne? Inne kan det vara spinnkvalster som finns på plantorna. Utsätt inte växterna för torka, det gynnar spinn. Duscha växterna ofta! Om djuren inte försvinner så spruta med såpsprit!

Är det ute, kan det helt enkelt vara just spindelnät på dem! Men det kan finnas spinnkvalster även på uteväxter.

Med vänlig hälsning Sylvia