Mossa på häggmispel

Ingvar Andersson

Vi har tre stora häggmispelträd, som blommar mycket bra. Men vad gör man åt mossan och lavan som är på stammarna. Vad fattas ? Jag skickar ett kort till på blomningen.

Hälsningar

Ingvar Andersson

Nittorp

Odla Svarar: 

Det lav som växer på grenarna, växer på det yttersta barklagret och tar inte näring från häggmisplarna.

Men laven kan hålla kvar fukten på grenarna, så att risken för svampsjukdomar kan öka. De flesta träd och buskar lever ändå bra trots lav, så låt laven sitta kvar.

Gödlsa gärna med Algomin för att ge trädet kalk, det kan minska lavangreppet något.

Mvh Sylvia Svensson