Medel mot plommonstekel

Bengt Braesch-Andersen

Finns det något bra medel mot plommonstekeln.

Bengt

Odla Svarar: 

I hemträdgårdar använder man sig vanligtvis inte av bekämpningsmedel för att bekämpa plommonstekeln (Hoplocampa minuta). Istället täcks vid angrepp marken under trädet med plast, och trädet skakas varje dag, så att den angripna frukten faller till marken. Det uppsamlade angripna materialet gör man sig sedan av med genom eldning eller nedgrävning, så att skadedjuren inte får chans att sprida sig ifrån frukten.

Vill man absolut använda bekämpningsmedel så finns det en del insektssprayer ute i handeln, som man sprutar med strax före plommonen börjar blomma. Dessa medel skadar dock även nyttodjuren, såsom de nödvändiga pollinerande insekterna, så en sådan behandling rekommenderas inte i närheten av andra blommande växter.

Vänliga hälsningar, Carina