Mask i plommonkarten

Anita Hammarstedt

Hej! Förra året var första året vårt 17 år gamla plommonträd Raine Claude (gula) bar frukt. Och det bar verkligen rejält med frukt. I år blommade det vackert men har vi upptäckt små maskar i karten. Det finns några plommon som ser friska ut men de flesta ser ut som på bilden. Vad är det och vad kan man göra för att för hindra denna ohyra till nästa säsong. Med vänlig hälsning, Anita

Odla Svarar: 

Hej!

Det är plommonstekelns larv på bilden. I yrkesodlingg använder de kemiska medel att spruta med. För fritidsodling finns klisterskivor som man kan hänga i trädet för att fånga steklarna innan de hinner lägga ägg. 

Samla också noga ihop angripna kart. Du kan breda ut en presenning under trädet och samla karten som faller. Bränn dem eller skicka med brännsoporna. Annars går larverna ner i marken och förpuppar sig och kommer upp som färdiga steklar nästa vår...

Sylvia