Mängder av svampar på tomten

Marga Tirmên Carelius

Vi har mängder av svampar på tomten. Se bifogad bild. Hur kan vi bli av med svamparna?

Odla Svarar: 

Den här svampen är en förmultningssvamp som lever av den gamla stubben. Om ni gräver bort stubbarna med rötter så minskar svamparna då de inte får så mycket näring då.

Sylvia