Lönnticka

Sigward Söderström

Jag har av jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet fått ett svampangrepp identifierat. En av våra 150 år gamla allélönnar har angripits av rubricerad svamp (se bifogad bild). Angreppet är från marken och ca 30 cm upp efter stammen. Ca 1/3 diameter är angripet. Finns något att göra för att rädda trädet och förhindra spridning till övriga träd? Bästa hälsningar Sigward Söderström

Odla Svarar: 

Som du ser på bilden så orsakar lönnticka vitröta som kan förkorta trädets livslängd. För att se hur pass utbrett angreppet är kan man göra en riskbedömning med resistograf innan man beslutar om eventuella åtgärder. Kontakta gärna en utbildad arborist som får komma hem och mäta och även kolla de andra lönnarna. Se Gula sidorna efter arboister/trädvårdare.

Sylvia